Wat is grond?

Grond-1588842193.jpg

Doorgaans komt grond vrij bij de verbouwing van een tuin, aanleg van een vijver of bij het maken van een fundering. Grond kan bestaan uit bijvoorbeeld tuinaarde, zwarte- en gele grond of graszode.

Wij nemen uitsluitend grond in afkomstig van particulieren woningen. Tevens mogen er geen andere afvalstromen zoals puin of tuinafval aanwezig zijn. Klik hier voor voor een uitgebreide lijst met voorbeelden.

Hoe wordt grond verwerkt? 

De grond die wij innemen wordt bemonsterd en vervolgens in laboratoria getoetst aan de hand van de richtlijnen die zijn opgenomen in de wet bodembeheer. Afhankelijk van de kwaliteit kan de grond weer nuttig worden toegepast in bouwputten, tuinaanleg of ophoging van industrieparken. In het slechtste geval moet de grond worden bewerkt om de schadelijke stoffen uit de grond te verwijderen.