Wat is grof huisvuil?

Opknijpen-2-1573659695.jpg

Grof huisvuil is de verzamelnaam voor huisraad en kan bestaan uit grote afgedankte meubels zoals bankstellen, matrassen of kasten. Ook kleding, bestek of andere materialen uit huis kunnen onder deze afvalstroom worden ingenomen. Gevaarlijk afval zoals verf, batterijen, koelkasten en asbest is niet toegestaan. Klik hier voor voor een uitgebreide lijst met voorbeelden.

Hoe wordt grof huisvuil verwerkt? 

Uit het huisvuil worden eerst nuttige reststromen zoals hout of metalen gescheiden. Vervolgens wordt er op basis van afmeting gesorteerd, Alle materialen groter dan 1,5 meter worden eerst verkleind en vervolgens toegepast bij het opwekken van energie.