Terug naar overzicht

Wat is dakafval?

Dakafval-1571652077.jpg

Dakafval is afkomstig bij de sloop of renovatie van (voornamelijk) platte daken. Door de aanwezigheid van bitumen in de dakbedekking wordt dit gezien als een aparte afvalstroom. In combinatie met dakbedekking komt er in veel gevallen dakgrind en isolatiemateriaal vrij.

Renovatie van bijvoorbeeld pannendaken vallen niet onder deze afvalstroom omdat dakpannen als schoon puin kunnen worden ingenomen.

Onderstaand is een overzicht met voorbeelden gegeven van producten die in een container voor dakafval kunnen worden afgevoerd.

Dakafval.PNG

Hoe wordt dakafval verwerkt? 

Het dakafval kan op een thermische manier worden verwerkt in daartoe bestemde installaties. Bij het verwerken wordt er energie opgewekt en worden er secundaire grondstoffen geproduceerd die kunnen worden toegepast in de betonindustrie.