Terug naar overzicht

Wat is bouw & sloopafval?

Screenshot-2021-08-30-19-58-23-76-6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1630346587.jpg

Bouw- en sloopafval (BSA) is een mengelmoes van verschillende afvalstromen. Bij deze afvalsoort zijn er nog nuttige reststromen aanwezig die gerecycled kunnen worden. Voorbeelden zijn hout, puin, plastic, metalen. en papier.

Onderstaand is een overzicht met voorbeelden gegeven van producten die in een container voor (gemengd) bouw en sloopafval kunnen worden afgevoerd.

BSA.PNG

Hoe wordt BSA verwerkt? 

In de daartoe ontworpen scheidingsinstallaties worden alle afvalsoorten van elkaar gescheiden Op deze manier wordt er machinaal voor gezorgd dat de nuttige reststromen op de meest duurzame manier verwerkt kunnen worden.