Wat is BSA?

Screenshot-2021-08-30-19-58-23-76-6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1630346587.jpg

Bouw- en sloopafval (BSA) is een mengelmoes van verschillende afvalstromen. Bij deze afvalsoort zijn er nog nuttige reststromen aanwezig die gerecycled kunnen worden. Voorbeelden zijn hout, puin, plastic, metalen. en papier.

In feite kan een container uit alle denkbare afvalstromen bestaan met uitzondering van: gevaarlijk afval zoals verf, olie, batterijen, koelkasten en asbest. Klik hier voor voor een uitgebreide lijst met voorbeelden.

Hoe wordt BSA verwerkt? 

In de daartoe ontworpen scheidingsinstallaties worden alle afvalsoorten van elkaar gescheiden Op deze manier wordt er machinaal voor gezorgd dat de nuttige reststromen op de meest duurzame manier verwerkt kunnen worden.